Posts published by “Scientia Publica”

Εξηγούμε και συζητάμε στην κοινή ελληνική, νέα επιστημονικά επιτεύγματα, ενδιαφέροντα επιστημονικά αποτελέσματα και ενίοτε καθολικότερα αποδεκτές επιστημονικές θεωρίες σε μια προσπάθεια επικοινωνίας μεταξύ επιστημόνων διαφορετικών πεδίων.